To Do

Fietsen tussen de ontginningen

Veenweidefietsroute

Fiets door de veenweidepolders, laag gelegen droogmakerijen en een waterrijk boomkwekerijgebied. Je fietst door een typisch slagenlandschap, waarbij de verkaveling in smalle banen (slagen) heeft plaatsgevonden, met sloten ertussen. De Reeuwijkse Plassen op de route is een mooi voorbeeld van turfwinning. Door de turfwinning zijn deze plassen ontstaan. Het veen werd tot ver onder het grondwaterpeil weggebaggerd om te worden gedroogd tot turf die werd opgestookt.

De route begint vanaf TOP Boskoop, hier is de mogelijkheid om uw auto te parkeren. Naast de TOP is de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang en bevat ruim 2 hectare met meer dan 2500 verschillende boomkwekerijgewassen. De route gaat door het ‘Boskoopgebied’ en is bekend als grootste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld. Sommige kwekers hebben mooie wandelingen door hun tuin aangelegd. Naast het vele groen bezit Boskoop ook 12 rijksmonumenten en zijn er talrijke ophaal-, draai- en boogbruggen. Deze karakteristieke bruggen zijn eertijds aangelegd om de vaarsloten in het slagenlandschap voor transport over water bereikbaar te houden.

Veenweideroute (30 km)
Startpunt :
Rijneveld 153
2771 XV Boskoop

www.groenehart.nl