Disclaimer

Mattmo Creative BV heeft in samenwerking met en voor Dutch Cuisine en projectpartners de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het is ons streven om zo actueel en volledig mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kunnen we niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Bezoekers kunnen ons daarop attenderen door een mail te sturen naar info@mattmo.nl o.v.v. Dutch Cuisine routes.

Verder aanvaardt Mattmo Creative BV geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de aangeboden content.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren voor het overgrote deel toe aan Mattmo Creative BV of haar toeleveranciers. Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden; dit geldt met name voor de fotografie.
Mattmo Creative BV heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Mattmo Creative BV via info@mattmo.nl, zodat een passende regeling kan worden getroffen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mattmo Creative BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.
Mocht u onvolkomen op de website of in de content van de website willen melden, stuur dan a.u.b. een email naar info@mattmo.nl.

Mattmo Creative BV behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.