To See

Kempische heideschapen

Achelse Kluis

De Belg Lou Gilles begon in deze buurt in 1981 met een eigen kudde Kempische heideschapen. De abt van de Achelse Kluis opende uit sympathie voor de herder een van de schuren op het kloosterterrein voor de schapen in de winter. Ook mochten de schapen op de “Groote Heide’ van het Leenderbos grazen. Een jaar later werd de Stichting Schaapkudde de Groote Heide opgericht om het zeldzame Kempische heideschaap als ras in stand te houden.

In 2003 hebben Schapenhouderij Rob en Janti Adriaans de kudde overgenomen van Lou Gilles. Zij en hun medewerkers zorgen nu voor de kudde van inmiddels duizend schapen en daarmee is deze kudde één van de grootste van Brabant. Binnen de kudde zijn verschillende soorten schapenrassen te vinden, zoals Texelaar, Swifter, Suffolk, maar ook het zeldzame huisdierenras, het Kempisch Heideschaap. Rob en Janti zorgen daarmee voor de instandhouding van dit zeldzame huisdierras. In de zomer beheren zij met hun kudde op ecologisch verantwoorde wijze verschillende gebieden voor diverse gemeenten en natuurinstanties.
Het middelgrote Kempisch heideschaap is een schaap dat zich in de jaren heeft aangepast aan de schrale en harde levensomstandigheden op de Kempische heide. Het is de beste beheerder van de zeldzaam geworden heideflora- en fauna. Hij graast zich graag door houtige gewassen zoals berk, els en lijsterbessen, en eet en passant de nodige brandnetels en akkerdistels. Schapen zijn al eeuwenlang van belang in de Kempen, vooral voor de schapenmest. Daarnaast produceren ze melk, wol en vlees.

In 1998 is de traditie van bierbrouwen in de Achelse Kluis hersteld. Het trappistenbier wordt door de monniken zelf gebrouwen, de opbrengst is bestemd voor het leven in de abdij. Achel Trappist wordt gebrouwen in twee sterktes: 8% (bruin en blond) en 9,5% (bruin en blond). Het is mogelijk de brouwerij te bekijken, of een rondleiding te boeken. Voor groepen van minimaal 10 personen is er de mogelijkheid voor een rondleiding in de abdijgebouwen en op het terrein. Ook kan er een huifkartocht worden georganiseerd door de natuur van de Achelse Kluis en het Leenderbos. In het Leenderbos en het aangrenzende Groote Heide waar de kuddes van Rob en Janti Andriaans opduiken in het Kempische landschap, kan volop gewandeld en gefietst worden. Er zijn ook veel ruiterpaden die bovendien vaak geschikt zijn voor koetsen.

St. Benedictusabdij De Achelse Kluis
5556 VE Valkenswaard
abdij@achelsekluis.org
http://www.achelsekluis.org

Openingstijden
Dinsdag t/m Zondag van 9.00 -17.00 uur