To Do

Schapenmest als overlevingsstrategie

Schaapskooi Goois Natuurreservaat

Schapen waren lange tijd erg belangrijk voor dit gebied. Vanaf 1100 ontstonden de eerste agrarische nederzettingen op de overgangen van hoog naar laag, waar drinkwater geput kon worden (Huizen, Laren, Blaricum en Hilversum). De arme zandgronden waren niet vruchtbaar, zonder schapenmest kon hier weinig groeien. Daarom was het ‘potstalsysteem’ erg populair: Op de heidevelden op de hogere delen graasden schapen, die werden ‘s avonds op stal gezet, de mest werd gebruikt voor de akkers.

De laatste potstallen zijn die van De Schaapskooi van het Goois Natuurreservaat (GNR) bij de Tafelberg in Blaricum en Schaapskooi Heidestein in Zeist, een originele potstal uit 1884.
De schaapskooi op de Blaricummerheide in het Goois Natuurreservaat is het beste vroeg in de ochtend of het einde van de dag te bezoeken. Op zondagen zijn bezoekers speciaal welkom tussen 14.00 en 16.00 uur. Natuurgidsen van het IVN, afdeling Gooi, geven dan uitleg over een diversiteit aan onderwerpen, elke maand een ander. Er is aandacht voor bijvoorbeeld zwerfstenen, dieren in de winter, padden, lammetjes, vogels en insecten van de heide, Schotse hooglanders, schapen en paddenstoelen.