To Do

Zelfvoorzienende drijvende boerderij

Floating Farm

In Rotterdam is de eerste drijvende boerderij ter wereld gerealiseerd, met als doel dierenwelzijn, circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Het project gaat over gezond voedsel produceren in steden, dichtbij de consument. De zeer innovatieve Floating Farm produceert en verwerkt verse melk tot zuivelproducten dicht bij de eindgebruikers in de stad. De transparante, zelfvoorzienende, drijvende boerderij geeft direct zicht op de Montbéliarde koeien, sterke koeien met een goede melkproductie en weinig gezondheidsproblemen. De koeien kunnen ook op de vaste wal lopen. De koeien eten gras dat geproduceerd is in het drijflichaam, hooi uit de Noord Kethel polder en (rest)grondstoffen uit de stad van bakkers, aardappelverwerkers en bierbrouwers.
Er wordt op een circulaire manier gewerkt, met innovatieve technieken. Er zijn nauwelijks afvalstromen en de logistieke keten is kort.

De Floating Farm is een antwoord op het steeds groter wordende tekort aan geschikte landbouwgrond vanwege de groei van steden. Rotterdam, een stad in een deltagebied met waterwegen tot in het stadshart, is bij uitstek geschikt als drijvende stadsboerderij.
Bij de zuivelwand kan iedereen zelf dagverse zuivel tappen.

Gustoweg 10b
3092 AS Rotterdam
floatingfarm.nl/