To See

De schatten van een plant hunter in Japan

Sieboldhuis en gedenktuin

Bewonder de grootste exotische schatten die Philipp Franz von Siebold meebracht uit Japan in het Sieboldhuis. In dit mooie pand aan de mooiste gracht van Leiden, het Rapenburg, woonde hij tussen 1832 en 1845.

Het SieboldHuis biedt het mooiste uit het oude en nieuwe Japan in een Hollands huis met historische allure: prenten, lakwerk en keramiek, fossielen, herbaria, geprepareerde dieren, munten, kleding, oude landkaarten en honderden andere schatten. Alles is tussen 1823 en 1830 in Japan verzameld door Siebold. Deze voorwerpen komen uit de collecties van Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Museum van Wereldculturen en de Universiteit Leiden.

De flora- en faunakamer toont dieren en planten op sterk water en intens kleurige aquarellen. Hier staat een deel van de door Siebold verzamelde planten- en diersoorten opgesteld. Siebold had veel verstand van planten, maar heeft ook dieren verzameld om een zo goed mogelijk beeld van de leefwereld van Japan te kunnen geven. In zijn collectie zijn zelfs planten- en diersoorten vertegenwoordigd die nu uitgestorven zijn.
In de hortus Botanicus is ook een Siebold gedenktuin aangelegd, met planten die hij introduceerde in Nederland.

Sieboldhuis en gedenktuin
Rapenburg 19
2311 GE Leiden
+31(0)71 5125539
info@sieboldhuis.org
https://www.sieboldhuis.org/

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00-17:00 uur