To Do

Oase voor kust- en weidevogels

Wandeling ‘Levensstrijd’

Ontdek in deze Natuurmonumentenwandeling al lopend de sporen van de strijd tegen het water. Deze wandeling biedt weidse uitzichten, zilte lucht met bijzondere vogels en bruinvissen en zeehonden in de Oosterschelde. Ontdek al wandelend de vogelboulevard van Zeeland.

De natte natuurgebieden vormen een oase voor kust- en weidevogels. Tijdens de vogeltrek strijken hier duizenden vogels neer om uit te rusten en op zoek te gaan naar voedsel. Overwinteraars als de smient, wulp en wintertaling maken in de lente plaats voor broedvogels als de kievit, grutto en tureluur. Tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar komen soorten als de rosse grutto, zilverplevier en kanoetstrandloper even aansterken tijdens hun verre reis.

De wandeling is goed te combineren met een bezoek aan monumentenstad Zierikzee, vol monumentale gebouwen, pittoreske straatjes en de haven van Zierikzee.

Wandelroute ‘Levensstrijd langs water en land’, Zeeland
9,7 km
Start vanaf parkeerplaats Hoofdpoortstraat, Zierikzee, aan de bovenzijde van de dijk.