To Do

Het goud van Maria

Pandhof Sinte Marie

Waan je in een devote sfeer in deze bijzondere kloostergangtuin: Pandhof Sinte Marie. Deze kloostergangtuin uit de 12e eeuw is onderdeel van de voormalige Sint Mariekerk. De Mariakerk was ooit een van de meest indrukwekkende Romaanse gebouwen van Nederland. Nu is alleen de kloostergang nog te bewonderen met daarbij het hof en de tuin. De tuin is vorige eeuw hersteld en Middeleeuws aangeplant. Hier is de grootste Nederlandse collectie Madonnaplanten te zien. Dit zijn planten die aan Maria gewijd zijn, zoals de Lelie en de Roos. Ook de Goudsbloem is een verwijzing naar Maria, namelijk ‘het goud van Maria’ (Marigold). In de vlekken op de bladeren van het Longkruid en de Mariadistel zag men de moedermelk van Maria. In tegenstelling tot kloostertuinen, hadden kloostergangtuinen geen kruidenbedden, maar een sobere eenvoud in architectuur. De Middeleeuwse aanplanting is dus een nieuwe invulling van de tuin.

Mariahoek 14
3511 LG Utrecht

Openingstijden: 
Zomer: 08.00 - 20.00
Winter:  08.00 - 18.00

www.pandhofsintemarie.nl/