To Taste

Eerste Jordanese café met appeltaart

Papeneiland

Een van de laatste ‘uitvindingen’ op het gebied van patisserie was de appeltaart, gemaakt van goudreinet of Schone van Boskoop of ander zurig appelras met kaneel en eventueel slagroom. De allereerste die daar mee begon was het Jordanese café Papeneiland. Het uit 1642 stammende café is een rijksmonument en wordt beheerd door de stichting Hendrick de Keyser. Het interieur, incluis een oude vluchtroute voor papen (pauselijke aanhangers in het protestantse deel van de stad) is in al die tijd weinig veranderd en we mogen dan ook zeggen dat het café altijd authentiek is gebleven.

Komisch in dit geheel is natuurlijk dat kaneel door de protestanten gezien werd als een overvloed. De beroemde geschiedkundige Simon Schama schrijft in Overvloed en onbehagen: de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw uit 1988 (Amerikaanse versie 1987): “Er waren echter ook etenswaren die moralisten en met name de calvinisten niet alleen afkeurenswaardig, maar ook uitgesproken gevaarlijk vonden. Uitheemse, met name Oost-Indische specerijen als kaneel en foelie, met hun bedwelmende aroma en heidense oorsprong (in tegenstelling tot de inheemse wortels en groenten) moesten worden gewantrouwd omdat ze wel eens konden weglokken van de huiselijke keuken en sobere zeden. Maar de grote vijand en onvermoeibare handlanger van de duivel was suiker.”

Café Papeneiland
Prinsengracht 2
1015 DV Amsterdam
+31 20 624 1989
www.papeneiland.nl